The Hockey Pages - RobSpijker.NL
 
 National Hockey League
 The Stanley Cup
 Stanley Cup Winnaars
 NHL Uitslagen
 Calgary Flames
 Edmonton Oilers
 Montreal Canadiens
 Ottawa Senators
 Toronto Maple Leafs
 Vancouver Canucks
 
 Uitslagen
 OS  Medailles en Podium
 WK Medailles en Podium
 EK  Medailles en Podium
 
 Amstel Tijgers Amsterdam
 Kampioenen
 
 Maurice Richard
 
 Spelregels
 IIHF Spelregelboek 2018
 Straffen
 
 Hockey Hall of Fame
 99 Blue Jay Way
 
 
Scheidsrechtertekens en straffen
 
IJshockey is een zeer snelle en harde sport, waarbij lichamelijk contact onder voorwaarden is toegestaan. Om de te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en mogelijk ernstige verwondingen ontstaan, is er een scala aan regels vastgesteld waaraan spelers en coaches moeten voldoen.
Het is onmogelijk om alle regels op één webpagina weer te geven en daarom is hieronder een selectie gemaakt van de belangrijkste regels en sancties (de overige spelregels worden op een aparte pagina weergegeven). Voor een 'diepere duik' in de ijshockeyregels mag verwezen worden naar de Officiële IJshockey Spelregels van de IIHF (in het Nederlands uitgebracht door de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) en de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF)), download hier.

Minor penalty
Een minor penalty is een teamstraf van twee minuten die wordt gegeven voor een relatief lichte overtreding, zoals tripping, clipping, hooking, holding, slashing. De overtreder moet voor 2 minuten op de strafbank plaatsnemen, terwijl zijn team geen vervangende speler op het ijs mag brengen (zie voor uitzonderingen: coïncident penalties). Indien een doelverdediger een dergelijke straf krijgt opgelegd, dan wordt de straf uitgezeten door een teamgenoot, die ten tijde van de overtreding op het ijs stond.

Bench minor penalty
Eveneens een twee minuten teamstraf. Deze straf wordt bijvoorbeeld opgelegd voor een overtreding door een coach (delaying the game) of als de overtreder niet kan worden aangewezen (too many men on the ice). De coach wijst een speler aan die de straf zal uitzitten.

Bij alle minor penalties geldt, dat indien het bestrafte team in ondertal een tegendoelpunt krijgt het restant van de 2 minuten straf komt te vervallen (indien de tegenstander eveneens een 2 minuten straf heeft, dan geldt deze regel niet).

Major penalty
Een major penalty is een teamstraf van vijf minuten die wordt opgelegd voor zwaardere overtredingen, zoals bijvoorbeeld die waar een verwonding uit ontstaat of kan ontstaan. De overtreder moet voor 5 minuten op de strafbank plaats nemen. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs brengen. Vaak gaat een major penalty echter gepaard met een automatische game misconduct penalty.
Dat betekent dat de overtreder naar de kleedkamer wordt gestuurd en dat een teamgenoot de vijf minuten straf moet gaan uitzitten.
Een tweede major penalty aan dezelfde speler levert een automatische game misconduct penalty op. Spearing en butt-ending bijvoorbeeld leveren een major en een automatische game misconduct penalty op.
Overtredingen als charging, boarding, tripping, hooking worden naar inzicht van de scheidsrechter met een minor of major penalty bestraft.
Een major penalty wordt nooit opgeheven indien het bestrafte team een tegendoelpunt krijgt.

Misconduct penalty
Een misconduct penalty is een persoonlijke straf van 10 minuten. De overtreder moet voor 10 minuten naar de kant, maar mag op het ijs door een teamgenoot vervangen worden. Deze straf wordt opgelegd als gevolg van bijvoorbeeld wangedrag. Echter ook op andere overtredingen kan een misconduct penalty staan: een poging tot spearing zal worden bestraft met een dubbele minor en een misconduct penalty.
Nadat de tijdstraf is afgelopen, mag de speler pas terugkeren op het ijs op het moment dat het spel is stilgelegd (anders zou het team met 6 veldspelers op het ijs komen te staan).

Game misconduct penalty
Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot vervangen worden. Deze straf wordt bijvoorbeeld opgelegd als een speler volhardt in wangedrag of in die gevallen waar volgens de regels een major penalty een automatische game misconduct penalty tot gevolg heeft.

Match penalty
Eveneens een kleedkamer verwijzing, maar met een vijf minuten tijdstraf. Deze tijdstraf moet door een teamgenoot worden uitgezeten en gedurende deze periode mag er geen vervangende speler op het ijs worden gezet. Deze straf wordt opgelegd aan een speler die een tegenstander opzettelijk verwondt of probeert te verwonden.
Voor het starten van een vechtpartij kan een match penalty worden gegeven (afhankelijk van de hevigheid van de vechtpartij).
Ook hier geldt dat de straf nooit wordt opgeheven indien het bestrafte team een tegendoelpunt krijgt.

Coïncident penalties
Als op hetzelfde moment aan beide teams straffen worden opgelegd, dan mogen straffen van gelijke duur tegen elkaar worden weggestreept. Dat houdt in dat de overtreders op de strafbank moeten plaatsnemen, maar dat ze op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot mogen worden vervangen.
Deze regel is niet van toepassing als beide teams voltallig op het ijs staan en aan beide teams slechts één minor penalty wordt opgelegd.

Tuchtreglement
Zowel de game misconduct penalty als de match penalty moeten door de scheidsrechter gerapporteerd worden aan de Nederlandse IJshockey Bond. In principe vallen deze penalties onder het 'Standaard afdoening tuchtreglement', tenzij het bondsbestuur na lezen van het scheidsrechtersrapport van mening is dat de kwestie moet worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.
'Standaard afdoening tuchtreglement' betekent dat een match penalty standaard een schorsing oplevert van twee wedstrijden en dat elke derde game misconduct één wedstrijd schorsing oplevert.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende scheidsrechtertekens en straffen.
 
    
 Boarding
 Overtreding

Op enigerlei wijze de tegenstander met geweld tegen de boarding gooien
 Teken

De scheidsrechter slaat voor zijn borst met gebalde vuist tegen de gestrekte handpalm van de andere hand
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
 Butt-ending
 Overtreding

Het (proberen te) porren van een tegenstander met de achterzijde van de stick
 Teken

De scheidsrechter beweegt voor zijn borst beide armen over elkaar heen
De ene hand is gestrekt, de andere vormt een vuist
 Straf

Poging tot butt-ending: dubbele minor penalty + misconduct
Butt-ending: Major penalty + game misconduct. Bij verwonding: match penalty
 Charging
 Overtreding

Het inrijden op, of bespringen van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter draait zijn armen met samengebalde vuisten voor de borst om elkaar
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
 Checking from behind
 Overtreding

Het van achteren duwen of checken van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter maakt met open handpalmen een duwende beweging
 Straf

Minor penalty + misconduct of major penalty + game misconduct of match penalty
Bij verwonding: major penalty + game misconduct of match penalty
 Checking to the head area
 Overtreding

Het direct checken van de tegenstander tegen het hoofd
 Teken

De scheidsrechter beweegt met open handpalm naar de zijkant van zijn gezicht
 Straf

Minor penalty + misconduct of major penalty + game misconduct of match penalty
Bij verwonding: major penalty + game misconduct of match penalty
 Clipping
 Overtreding

Actie waarbij het lichaam tegen of onder de knie van de tegenstander wordt geworpen
 Teken

De scheidsrechter slaat met de zijkant van zijn open hand in zijn knieholte
 Straf

Minor penalty
Bij verwonding: major penalty + game misconduct penalty of match penalty
 Cross checking
 Overtreding

Een tegenstander een check geven met een stick die met beide handen wordt vastgehouden en waarbij de stick geen enkel deel van het ijs raakt
 Teken

De scheidsrechter houdt zijn handen met samengebalde vusiten op ongeveer een halve meter afstand van elkaar en vervolgens maakt hij voor zijn borst een duwende beweging
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
 Doelpunt
 Teken

De puck wordt op legale wijze over de doellijn gebracht, dat wil zeggen via de stick. Er kan niet gescoord worden als de puck geschopt of gegooid wordt, zelfs niet als deze daarna via een speler, doelverdediger of scheidsrechter in het doel verdwijnt. Een schot dat via de schaats van een medespeler het doel ingaat wordt gekenmerkt als een geldig doelpunt, mits deze speler geen schoppende beweging maakt.
De scheidsrechter wijst met vlakke hand in het doel.
  
  
 Elbowing
 Overtreding

Het ongeoorloofd aanvallen van de tegenstander met de elleboog
 Teken

De scheidsrechter brengt voor zijn borst volle open hand naar de elleboog van zijn andere arm
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
 Handpass
 Overtreding

De puck wordt met de hand naar een medespeler gepasst. In het verdedigingsvak is het toegstaan om met de hand een pass te geven naar een medespeler, mits deze de puck ontvangt voor deze het neutrale vak ingaat.
 Teken

De scheidsrechter maakt met open handpalm een duwende beweging
 Straf

Hier staat in principe geen tijdstraf op. Als de speler met zijn hand de puck omklemt, dan is er sprake van 'holding the puck', hetgeen bestraft wordt met een minor penalty.
 High sticking
 Overtreding

De stick wordt boven normale schouderhoogte gehouden
 Teken

De scheidsrechter brengt samengebalde vuisten boven elkaar ter hoogte van zijn voorhoofd
 Straf

Minor penalty of major penalty + game misconduct
Bij verwonding: major penalty + game misconduct of match penalty
 Holding
 Overtreding

Het vasthouden van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter houdt voor zijn borst met zijn ene hand de pols vast van de andere arm
 Straf

Minor penalty
Een speler die het masker van een tegenstander vastpakt of die een tegenstander aan het haar trekt: minor penalty of major penalty + automatische misconduct
 Holding the stick
 Overtreding

Het vasthouden van de stick van een tegenstander
 Teken

Dit is een gecombineerd teken. Eerst geeft de scheidsrechter het holding-teken en vervolgens geeft hij een teken waarbij hij doet alsof hij een stick op een normale wijze vasthoudt.
 Straf

Minor penalty
 Hooking
 Overtreding

Het met het stickblad haken van een tegenstander
 Teken

Een trekkende beweging met beide armen alsof de scheidsrechter een voorwerp richting maagstreek trekt
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
Bij een break-away: penalty shot
 Interference
 Overtreding

Het hinderen van een tegenstander die niet in het bezit van de puck is
 Teken

De scheidsrechter houdt beide armen met gebalde vuisten kruislings voor zijn borst
 Straf

Minor penalty
 Kneeing
 Overtreding

Het ongeoorloofd aanvallen van de tegenstander met de knie
 Teken

De scheidsrechter brengt een open handpalm naar de knie
 Straf

Minor penalty
Bij verwonding: major penalty + game misconduct of match penalty
 Match penalty
 Overtreding

Een straf die onder andere wordt opgelegd voor het starten van een vechtpartij of het opzettelijk verwonden van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter brengt zijn vlakke hand boven zijn hoofd
 Straf

De bestrafte speler moet naar de kleedkamer en zijn/haar team krijgt een 5 minuten tijdstraf
 Misconduct penalty
 Overtreding

Een straf die onder andere wordt opgelegd voor wangedrag tegen de tegenstander of de wedstrijdleiding
 Teken

De scheidsrechter brengt beide armen naar zijn zij
 Straf

De bestrafte speler moet voor 10 minuten op de strafbank plaatsnemen. Op het ijs mag hij onmiddellijk door een teamgenoot worden vervangen. Na de 10 minuten straf mag de speler pas op het ijs terugkeren als het spel stilligt.
 Penalty shot
 Overtreding

Een straf die onder andere wordt opgelegd voor het haken of trippen van een doorgebroken tegenstander
 Teken

De scheidsrechter brengt beide armen boven zijn hoofd
 Straf

Alle spelers moeten zich terugtrekken bij hun eigen spelersbank. De aanvallende speler mag vanaf de middenstip vrij op de doelverdediger van de tegenstander afschaatsen. De puck moet zich voorwaarts blijven bewegen. Vanuit een rebound kan niet gescoord worden.
 Roughing
 Overtreding

Het gebruik van overdreven ruwheid
 Teken

De scheidsrechter brengt een arm met gebalde vuist zijwaarts
 Straf

Minor, dubbele minor, major + game misconduct of match penalty. Een speler die bij een vechtpartij opzettellijk zijn handschoenen uitdoet wordt bestraft met een misconduct.
 Slashing
 Overtreding

Het met de stick slaan van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter maakt met de zijkant van zijn open hand een slaande beweging op de pols van de andere arm
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
Tijdens een opstootje met de stick naar tegenstander zwaaien: major penalty + game misconduct of match penalty
 Spearing
 Overtreding

Het (proberen te) porren of steken van een tegenstander met het blad van de stick
 Teken

De scheidsrechter maakt met beide armen een stekende beweging zijwaarts
 Straf

Poging tot spearing: dubbele minor penalty + misconduct
Spearing: major penalty + game misconduct
Bij verwonding: match penalty
 Spelerswissel
 Aanwijzing

Een teken voor spelers, coaches en toeschouwers m.b.t. de procedure van spelerswissel
 Teken

De scheidsrechter geeft een teken zoals een politieagent een stopteken geeft
 Straf

Bij overtreding van de procedure krijgt een team de eerste keer in de wedstrijd een waarschuwing, iedere volgende keer wordt een bench minor penalty opgelegd
 Time-out
 Aanwijzing

lk team heeft gedurende de wedstrijd de mogelijkheid tot één timeout van 30 seconden
 Teken

De scheidsrechter maakt voor zijn borst een T-teken
  

 
 Too many men on the ice
 Overtreding

Een team heeft tijdens het spel te veel spelers op het ijs staan
 Teken

De scheidsrechter geeft met zes vingers (een open hand) het teken voor zijn borst
 Straf

Bench minor penalty
Indien dit opzettelijk gebeurt gedurende de laatste 2 minuten van een wedstrijd of gedurende de verlenging: penalty shot
 Tripping
 Overtreding

Het laten struikelen van een tegenstander
 Teken

De scheidsrechter geeft het teken middels met zijn hand onder de knie te slaan
 Straf

Minor penalty of major + game misconduct
Bij verwonding: major + game misconduct of match penalty
 Wash-out
 Aanwijzing

Een manier om aan te geven dat de scheidsrechter of linesman zaken hebben opgemerkt, maar dat deze niet bestraft worden. Ook een manier om aan te geven dat er geen doelpunt is gemaakt.
 Teken

De scheidsrechter brengt beide armen met open hand zijwaarts, waarbij ee handpalm naar onder is gericht.