Rocky Mountain House
 
De stad heeft een lange historie die terug gaat tot de 18e eeuw met de aanwezigheid van Britse en Canadese bont handelaren tijdens de westwaardse expansie. In 1799 vestigden The Hudson's Bay Company en the North West Company de handelsposten Rocky Mountain House en Acton House.
De handel met de inheemse bewoners ging door tot 1821 toen de beide bedrijven fuseerden en de handel voortzetten tot 1899, toen de Rocky Mountain House post werd gesloten. De naam van de nederzetting bleef echter bestaan.

De nederzetting wordt tegenwoordig beheerd door Parks Canada en is geopend voor publiek. Toen wij het park bezochten in september 2002 was er een rituele herbegrafenis van Indianen, waarvan de botten waren gevonden tijdens graafwerkzaamheden in de omgeving van Rocky Mountain House.
Op uitdrukkelijk verzoek van de "natives" mochten er geen foto's worden gemaakt van deze ceremonie.