Montreal
 
Montreal, in het Frans Montréal en in het Engels Montreal, is in 1642 door de Fransen gesticht als onderdeel van hun kolonie Nieuw Frankrijk en ligt op een eiland in de Saint Lawrence rivier, genaamd "Île de Montréal".
De naam van de stad is afgeleid van de in de stad gelegen heuvel Mont Royal.

In de 18e eeuw begonnen de Engelsen zich te interesseren voor Nieuw Frankrijk, hetgeen natuurlijk uitdraaide op strijd, de Zevenjarige Oorlog. Aanvankelijk wisten de Fransen diverse aanvallen af te slaan, maar in 1759 viel de hoofdstad Quebec en een jaar later op 8 september 1760 capituleerde ook Montreal.
 
 
Het Verdrag van Parijs maakte in 1763 een einde aan de oorlog en Nieuw Frankrijk hoorde vanaf toen bij het Verenigd Koninkrijk onder de naam Province of Quebec.
In 1837-1838 brak een grote opstand uit tegen het Britse gezag, hetgeen aanleiding was om de kolonie opnieuw in te richten. De naam van de kolonie werd gewijzigd in Province of Canada en Montreal werd daarvan in 1844 de hoofdstad.

​​Tijdens de Canadian Confederation op 1 juli 1867 werd besloten om de Province of Canada op te heffen en op te delen in de Canadese provincies Ontario en Quebec.
 
 
Ontario omvatte het gebied dat werd ingenomen door de Britse kolonie Upper Canada van vóór 1841, terwijl Quebec het gebied omvatte dat werd ingenomen door de Britse kolonie Lower Canada van vóór 1841. Upper Canada was voornamelijk Engelstalig en Lower Canada was voornamelijk Franstalig.

Montreal is de grootste stad van de provincie Quebec en heeft circa 1.8 miljoen inwoners en is daarmee na Toronto (met een kleine 3 miljoen inwoners) de tweede stad van Canada. Frans is de officiële taal in de provincie, maar downtown Montreal is bijna iedereen tweetalig en kun je er dus prima terecht met Engels. Naarmate je meer naar de buitenwijken gaat merk je duidelijk dat daar voornamelijk Frans wordt gesproken.